Zasady mediacji

Mediacja jest próbą doprowadzenia zwaśnionych stron, do satysfakcjonującego i ugodowego rozwiązania konfliktu, za pomocą osoby trzeciej, jaką jest mediator.

Mediator jest neutralny i bezstronny wobec stron konfliktu, zachowuje poufność, wspiera,
nie stosuje manipulacji oraz kieruje się dobrem oraz interesami stron.

Mediacja jest dobrowolna, strony muszą wyrazić zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym.

Ugoda zawarta w obecności mediatora sądowego, po jej zatwierdzeniu przez sąd ma moc prawną ugody zawartej przed sądem. To oznacza, że jest traktowana jak „prawdziwy wyrok”.

Mediacja to wygrana obu stron.

Postępowanie mediacyjne, może być prowadzone we wszystkich sprawach, w których wedle prawa polskiego możliwe jest zawarcie ugody.

Mediacja pozwala budować pozytywne relacje w przyszłości.

Mediacja pozwala wyrazić uczucia oraz odreagować emocje.

Postępowanie mediacyjne jest szybsze i tańsze.

Spotkanie mediacyjne pozwala stronom konfliktu „zachować twarz”.