Szkolenia

Prowadzę szkolenia z zakresu mediacji, komunikacji, zarządzania i rozwiązywania sporów, a także warsztaty dla osób oraz par będących w trudnych sytuacjach konfliktowych. Wszystkie szkolenia prowadzone są w praktycznej i aktywnej formie. W trakcie szkoleń uczestnicy zdobywają wiedzę poprzez doświadczenie dzięki wykorzystaniu ćwiczeń, symulacji oraz innowacyjnych, licencjonowanych gier szkoleniowych. Oferta szkoleniowa przeznaczona jest dla osób indywidulanych, klienta instytucjonalnego, jednostek administracyjnych oraz szkół podstawowych, średnich i wyższych. Odbiorcy uczestniczący w warsztatach będą mieli możliwość w sposób przystępny pogłębić swoją wiedzę na temat rozwiązywania konfliktów, skutecznej komunikacji oraz zalet i zasad działania mediacji. Uczestnicy szkolenia uzyskają pełne wsparcie profesjonalisty w swojej dziedzinie. W celu zbadania potrzeb uczestników oraz dopasowania szkoleń do wymagań i oczekiwań klienta, każde szkolenie poprzedzone będzie rozmową w formie indywidualnej lub telefonicznej. Dla osób zainteresowanych, prowadzę również kursy w formie online.

Szkolenia z mediacji

Szkolenia z mediacji są doskonałym i alternatywnym narzędziem rozwiązywania sporów w sprawach pracowniczych, gospodarczych, cywilnych oraz szkolnych. Skierowane są do działów HR, kadry zarządzającej, przedsiębiorców, mediatorów oraz środowisk szkolnych. Warsztaty szkoleniowe prowadzone są według autorskiego projektu i znajdują zastosowanie wśród firm i osób, które chcą doskonalić swoją wiedzę w sferze rozwiązywania konfliktów, pogłębiać umiejętności komunikacyjne oraz poznać zasady i zalety mediacji. Dodatkowymi korzyściami dla osób uczestniczących w szkoleniu będzie nabycie umiejętności budowania relacji z drugim człowiekiem w szacunku i wzajemnym zrozumieniu, zdobycie umiejętności dotyczących wdrożenia i wykorzystania mediacji w organizacji oraz poznanie jej prawnych aspektów.

Przykładowe tematy szkoleniowe z zakresu mediacji.

Narzędzia mediacyjne – nowe metody zarządzania konfliktem.

Mediacje w biznesie.

Nowe metody pracy z podopiecznymi – metody mediacji.

Mediacja w kontaktach interdyscyplinarnych.

Mediacja w kontaktach rówieśniczych i szkolnych.

Szkolenia z zakresu zarządzania i rozwiązywania konfliktów

Celem warsztatów z zakresu konfliktów jest poznanie sposobów i metod ułatwiających właściwe zarządzanie konfliktami, co w rezultacie przyczynia się do ich efektywnego rozwiązywania. W trakcie szkoleń uczestnicy poznają narzędzia ułatwiające zarządzanie konfliktem oraz zwiększą zdolności, dzięki którym w sposób satysfakcjonujący obie strony rozwiążą istniejący spór. Odbiorcy szkolenia będą potrafili zdiagnozować przyczynę konfliktu, przeciwdziałać konfliktom oraz proponować alternatywne rozwiązania, co w efekcie będzie miało duży wpływ na zwiększenie skuteczności pracy własnej oraz zespołu.

Przykładowe tematy szkoleniowe z zakresu zarządzania i rozwiązywania konfliktów.

Zarządzanie konfliktem, jako sposób na ograniczenie sporów.

Strategie zarządzania konfliktem.

Efektywne rozwiązywanie konfliktów.

Zarządzanie konfliktem z elementami skutecznej komunikacji.

Alternatywne metody rozwiązywania konfliktów – metody mediacji.

Narzędzia mediacyjne – nowe metody zarządzania konfliktem.

Szkolenia z zakresu komunikacji i współpracy

Komunikacja jest nieodzownym elementem naszego życia, a rozmowa najlepszym lekarstwem na kryzys relacji międzyludzkich. Umiejętność komunikowania się ma ogromny wpływ na współpracę w zespole i funkcjonowanie w społeczeństwie. Efektywna komunikacja wpływa nie tylko na dobre relacje interpersonalne, ale również dodaje sił i motywuje do działania. W trakcie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia wspierające i wzmacniające proces komunikacji oraz nabędą umiejętności pozwalające na zbudowanie prężnie funkcjonującego zespołu.

Przykładowe tematy szkoleniowe z zakresu komunikacji i współpracy.

Skuteczna komunikacja w zespole.

Komunikacja i współpraca w zespole.

Efektywna komunikacja z elementami mediacji.

Narzędzia mediacyjne – nowe metody efektywnej komunikacji.

Warsztaty dla par i osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych

Są takie chwile gdy wydaje się, iż życie nie jest nic warte i całkowicie straciło sens. Kiedy przechodzisz przez ciężki okres, jesteś na rozstaju dróg a twoje małżeństwo jest w rozsypce łatwo uwierzyć, że już nic dobrego w życiu cię nie spotka. Ponadto jeśli dowiadujesz się, że zawiodła osoba najbliższa twojemu sercu, trudno myśleć o zachowaniu przyjaznych relacji. Towarzyszący żal, nienawiść, gniew skłania do odwetu w postaci zemsty oraz impulsywnie rani nieuwikłane w konflikt osoby. W takich emocjonujących sytuacjach ciężko jest uniknąć przepychanek na sali sądowej oraz odpowiednio zatroszczyć się o dziecko, aby nie stało się kartą przetargową w rękach zwaśnionych rodziców. Bo, czy możliwe jest w ogóle ponowne zaufanie i godne rozstanie, w obliczu takich emocji? W trakcie warsztatu dowiesz się jak postępować w trudnych sytuacjach konfliktowych oraz porozumiewać się w atmosferze szacunku. Dodatkowo poznasz metody, które pozwolą ci umiejętnie postępować z dzieckiem w sytuacji okołorozwodowej oraz umożliwią zachowanie przyjaznych relacji w przyszłości.

Przykładowe tematy szkoleniowe

Jak rozstać się z godnością.

Kontakty i opieka rodzicielska po rozstaniu.

Związek w otoczeniu konfliktu.