Profesjonalne szkolenia

Joanna Pomagruk

Nazywam się Joanna Pomagruk jestem mediatorem ds. rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, społecznych, pracowniczych oraz karnych i nieletnich, przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz trenerem w zakresie mediacji, rozwiązywania konfliktów i komunikacji.

Zawsze koncentruję się na potrzebach i interesach osób uczestniczących w konflikcie. Uważam, że rozmowa jest najlepszą formą łagodzenia konfliktów. Pozwala osiągnąć porozumienie i budować relacje.

Czemu stajemy się stronami konfliktu?

Będąc pod ciągłą presją osiągania sukcesów za wszelką cenę, niekończącą się potrzebą udowadniania, że jest się lepszym od innych, skazani jesteśmy na kryzys relacji międzyludzkich.
Tych rodzinnych i tych zawodowych.  Rywalizacja, która zaczyna się w wieku dziecięcym, skupienie na sobie etc. uczą nas, że to inni są gorsi i popełniają błędy, nie my. A przynajmniej inni popełniają ich więcej. Taka postawa rodzi całkowite odcięcie od drugiego człowieka. Odcięcie to staje się źródłem późniejszych problemów interpersonalnych i prostą drogą do konfliktu. Nie jest ważne, czy rodzący się konflikt powstaje na płaszczyźnie biznesowej czy rodzinnej. Gdy kochająca się rodzina zaczyna kłócić się o spadek, gdy w biznesie usiłujemy przeforsować wyłącznie swoje racje, gdy emocje sięgają zenitu trudno jest wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie. Wtedy pojawia się miejsce na mediacje.

Gdy nie ma klucza do zgody?

Pomimo, iż często wydaje się nam, że zależy nam na załagodzeniu konfliktu, że zależy nam na drugiej stronie, okazuje się, że jesteśmy bardzo skoncentrowani na sobie. Obraz porozumienia jest rozmyty poprzez roszczenia, emocje
i przekonania. Łatwo wtedy o błąd, który kosztować nas może utratę stanowiska, partnera, rodziny, finansów, a nawet zdrowia.
Działając impulsywnie i starając się wygrać za wszelką cenę, podejmujemy mało trafne decyzje, które często kończą się wyrokiem sądowym. Wyrokiem dla nas niekorzystnym.

Czy istnieje przepis na porozumienie?

Gdyby całą tę energię spożytkować na poprawę naszych relacji z innymi, przyszłaby satysfakcja i wymierne korzyści z rodzącego się porozumienia.
Właśnie z tego powodu mediacja jest mi niezwykle bliska. Dlatego poświęciłam jej zawodowe życie. Obiektywne spojrzenie mediatora, który w atmosferze porozumienia i szacunku pozwala zobaczyć problem z innej perspektywy, staje się furtką do ponownego porozumienia.
W rezultacie takie działanie jest tak naprawdę kluczem do zgody.

Mediacje