O mnie

Nazywam się Joanna Pomagruk jestem mediatorem ds. rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, społecznych, pracowniczych oraz karnych i nieletnich, przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz trenerem w zakresie mediacji, rozwiązywania konfliktów i komunikacji.

Zawsze koncentruję się na potrzebach i interesach osób uczestniczących w konflikcie. Uważam, że rozmowa jest najlepszą formą łagodzenia konfliktów. Pozwala osiągnąć porozumienie i budować relacje.

Wykształcenie

Jestem absolwentką studiów licencjackich z zakresu oligofrenopedagogiki, studiów magisterskich o specjalizacji psychologia i zarządzanie kapitałem ludzkim, a także studiów podyplomowych mediacje w biznesie. Ponadto ukończyłam szkołę trenerską. Systematycznie dbam o swój rozwój oraz podnoszę kwalifikacje zawodowe. Jestem uczestnikiem licznych kursów doszkalających z zakresu standardów mediacyjnych oraz negocjacji.

Doświadczenie

Doświadczenie zdobywałam w trakcie 21-letniej pracy z ludźmi pracując w międzynarodowych korporacjach oraz lokalnych firmach. Umiejętność w obszarze mediacji rozpoczęłam w 2013 roku. Uczestniczyłam w wielu projektach finansowanych przez gminę Wrocław. W latach 2015 – 2020  współpracowałam w projekcie Pogotowie Mediacyjne finansowanym z budżetu gminy Wrocław,  którego celem była bezpłatna pomoc w rozwiązywaniu sporów, metodą mediacji. Ponadto pełniłam również funkcję Sekretarza Pogotowia.

W 2019 roku zostałam wykładowcą studiów podyplomowych dla kuratorów sądowych na Uniwersytecie Wrocławskim, przedmiotu “Nowe metody pracy z podopiecznymi – metody mediacji”.  Jestem również współtwórczynią monografii poświęconej zagadnieniom funkcjonowania kurateli sądowej w Polsce pt. „Współczesne wyzwania kurateli sądowej w Polsce”, która ukazała się we wrześniu 2019 nakładem Uniwersytetu Wrocławskiego.

Jako właściciel Kancelarii Mediacyjnej, w swoim portfolio oferuję sądowe oraz pozasądowe posiedzenia mediacyjne, szkolenia z zakresu zarządzania konfliktem, komunikacji, współpracy oraz mediacji, skierowane  do wszystkich grup zawodowych. Wdrażam również mediacje pracownicze do firm oraz mediacje rówieśnicze do szkół, według autorskiego projektu.

Co więcej jestem mamą, żoną, córką, siostrą i wiem, że konflikty są nieuniknione, a życie bezkonfliktowe nie istnieje. Dlatego efektywna komunikacja, współpraca oraz odpowiednie zarządzanie konfliktem, uważam za priorytet w dzisiejszym świecie.