Innowacyjne metody mediacji oraz prowadzenia szkoleń

innowacyjne metody prowadzenie szkoleń

W trakcie prowadzenia szkoleń oraz posiedzeń mediacyjnych, wykorzystuję techniki komunikacyjne oraz mediacyjne umożliwiające uczestnikom większą otwartość i akceptację otoczenia. Dzięki temu strony lepiej się komunikują, co w rezultacie ułatwia osiągnięcie porozumienia. Dodatkowo podczas szkoleń wykorzystuję:

– model uczenia się przez doświadczenie, czyli Cykl Kolba; – energiczne treningi;
– ćwiczenia indywidualne;
– ćwiczenia grupowe;
– odgrywanie ról;
– symulacje na przykładach uczestników;
– burzę mózgu;
– licencjonowane gry symulacyjne;

To inspirująca i energetyczna gra szkoleniowa, dzięki której uczestnicy poznają kluczowe zasady udzielania konstruktywnych informacji zwrotnych, sprawdzą je w praktyce, a dodatkowo zwiększą swoją uważność w rozmowach z innymi ludźmi.

To gra symulacyjna, która wprowadzi uczestników w świat dyplomacji i pertraktacji pomiędzy pięcioma państwami. Projekt gry bazuje na koncepcji źródeł konfliktu Moore’a. Poprzez rozgrywkę uczestniczy mają okazję nie tylko doświadczyć różnych typów konfliktów, ale także przetestować różne metody ich rozwiązywania. „Laboratorium konfliktu” to miejsce na obserwację konsekwencji odmiennych wartości, różnic w zasobach i posiadanych informacjach. To także test zachowań w obliczu konfliktu relacji i interesów.

To niezwykle angażująca gra poświęcona tematyce komunikacji interpersonalnej. W wyjątkowy sposób odkrywa przed uczestnikami różnice w ich stylach budowania relacji i komunikowania się z innymi, a także wpływ tych różnic na współpracę w zespole.

Indywidualne karty ze wskazówkami to doskonały zasób wspierający proces wizualnego myślenia podczas spotkań i warsztatów. Każda karta ma zapisane słowo-klucz na odwrocie, dzięki czemu uczestnicy warsztatu mogą używać ich zarówno do dawania informacji zwrotnej, jak i jako inspiracji do tworzenia własnych, kreatywnych rozwiązań w przeróżnych kontekstach.

Ale ich zachowania da się przewidzieć. Tak jak mamy różne gusta, tak samo mamy różny styl zachowania, komunikacji, różne postawy i potrzeby w relacji z innymi. I warto się przyjrzeć samemu sobie i drugiemu uważnie, bez oceniania, zrozumieć swój potencjał, motywacje, aby naturalnie czerpać jeszcze więcej satysfakcji z relacji z innymi. W zrozumieniu stylu zachowania pomocny jest model DISC.

Gra symulacyjna, podczas której uczestnicy wcielają  się w role adeptów elitarnej Akademii Wywiadowczej i stają przed ostatnim egzaminem praktycznym. Celem jest zdekonspirowanie możliwie   największej liczby innych agentów, którzy opowiedzieli się po jednej ze stron w dyskusji dotyczącej ważkiego problemu społecznego. „As wywiadu” niezwykle angażuje uczestników wymagając od nich nawiązania wielu interakcji. W  unikalny sposób łączy dynamikę rozgrywki ze skłanianiem do refleksji i uważności. Ponadto uczestnicy odnajdą w niej ciekawy problem społeczny, który stanowiąc tło scenariusza, wzbogaca dyskusje i wnosi do gry dodatkową wartość.

gra, która przenosi uczestników na rynek  motoryzacyjny, gdzie rywalizują jako producenci i sprzedawcy motocykli. Ustalając ceny swoich produktów mogą współpracować, aby optymalnie wykorzystać ograniczony popyt rynku. Mogą także konkurować, aby zyskać więcej niż przeciwne zespoły. W tej grze, jak w biznesie, współpraca przynosi wymierne korzyści, ale i ryzyko strat. Rozgrywka pozwala na doświadczenie emocji związanych z podejmowaniem decyzji, zachowaniami negocjatorów oraz stosowanymi przez nich stylami negocjacyjnymi. Wśród wniosków znajdzie się również miejsce na inne istotne elementy negocjacji, takie jak współpraca w zespole negocjacyjnym, zabezpieczenie przed ryzykiem, przekonania negocjatorów i ich wpływ na wynik, czy zaufanie w biznesie.

Karty są fantastycznym zbiorem słów. Wartości to podstawa naszego funkcjonowania w życiu. Odkrycie tego, co jest dla nas ważne, pozwala lepiej zrozumieć mechanizmy postępowania. To właśnie wartości mające wpływ na podejmowane przez nas decyzje życiowe, stanowią motor działania każdego z nas. Dużym problemem bywa ubranie tych istotnych dla nas rzeczy w odpowiednie SŁOWA. Pomocnym narzędziem są karty metaforyczne, które wykorzystują obrazy dobrane pod kątem różnorodnych skojarzeń. Podpowiadają, czasem prowokują, często sprawiają, że patrzymy na świat z różnych, nieraz nieoczekiwanych, perspektyw.