Mediacje rodzinne

Mediacja rodzinna to taki sposób rozwiązywania konfliktu, w którym skłóceni członkowie rodziny dokonują uzgodnień i wypracowują wzajemne porozumienie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora. Instytucja mediacji w sprawach rodzinnych została ustanowiona w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii dotyczących zaspokojenia potrzeb rodziny. Przedmiotem mediacji rodzinnych są najczęściej: sprawy rozwodowe, sprawy o podział majątku po rozwodzie, opieka nad dziećmi, inne konflikty rodzinne (wykluczające terapię oraz kwestie przemocy).Głównym celem w naszej pracy jest wsparcie rodziny w kryzysie, by jej członkowie mogli wypracować rozwiązania oparte na rzeczywistych potrzebach, a zarazem dostosowane do ich możliwości.

Dlaczego warto stosować mediację w sprawach rodzinnych?

Mediacja oszczędza członkom rodziny – co szczególnie istotne w przypadku dzieci – wielu stresów i negatywnych emocji oraz przynosi satysfakcję z samodzielnego podejmowania decyzji we własnych sprawach. W przypadku konfliktów towarzyszących rozwodowi mediacja może prowadzić do uniknięcia rywalizacji w postępowaniu sądowym oraz ułatwić rodzicom współpracę w kwestiach związanych z opieką nad dziećmi.