Mediacje karne

W mediacjach karnych istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między oskarżonym, a pokrzywdzonym. Wypracowana ugoda, pomiędzy stronami, może mieć wpływ na wymiar kary osoby oskarżonej. Sąd może warunkowo lub całkowicie umorzyć postępowanie.

W wyniku wypracowanej ugody, sprawca musi być odpowiedzialny, wyrazić skruchę, za popełniony czyn, a także naprawić szkodę oraz zachowanie w przyszłości. Mediacja w sprawach karnych, może zostać przeprowadzona na każdym etapie sprawy, zarówno w postępowaniu przygotowawczym jak i sądowym. Przepisy określają, iż mediacja w postępowaniu karnym, nie może trwać dłużej niż miesiąc. Wszczęcie postępowania mediacyjnego może być ze skierowania urzędu (sąd, prokuratura lub inny organ ścigania) lub na zgodny wniosek stron. Koszty mediacji, w postępowaniu karnym ponosi Skarb Państwa.

Zalety występujące z postępowania mediacyjnego, w sprawach karnych są ogromne zarówno dla pokrzywdzonego, jak i sprawcy. Pokrzywdzony w trakcie mediacji ma przywrócone poczucie godności. Jest wysłuchany, bierze udział we własnej sprawie, co zdecydowanie ułatwia rozwiązanie problemu. Dzięki udziałowi, odreagowuje negatywne emocje, może też pozbyć się lęku przed sprawcą czynu, a także uzyskać zadośćuczynienie i usłyszeć słowo przepraszam, ze strony oskarżonego. Sprawca natomiast, dzięki udziałowi w postępowaniu karnym, ma możliwość zrozumieć, że krzywda i zło, które uczynił wymaga zadośćuczynienia i przeproszenia ofiary. Dzięki temu, może naprawić szkodę, wyrazić żal, zrozumieć konsekwencję swojego działania oraz uczestniczyć w procesie zawarcia ugody.