Mediacje dla nieletnich

Mediacje w sprawach nieletnich

W mediacjach nieletnich, istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, między sprawcą a osobą, która została skrzywdzona przez nieletniego. Mediacja w sprawach nieletnich, ma na celu pojednanie pomiędzy stronami, zadośćuczynienie lub naprawienie szkody, którą wyrządził nieletni sprawca. Postępowanie mediacyjne w sprawach nieletnich, ma ogromne znaczenie w procesie wychowawczym i wpływa na pozytywne zmiany, które w rezultacie prowadzą do zrozumienia oraz wzięcia odpowiedzialności za swoje czyny. W trakcie postępowania mediacyjnego, nieletniemu towarzyszą rodzice lub opiekun prawny. Mediacja w sprawach nieletnich, nie powinna trwać dłużej niż 6 tygodni.

Mediacje w sprawach rówieśniczych i szkolnych

Mediacje rówieśnicze, są doskonałym i alternatywnym sposobem pozwalającym na osiągnięcie porozumienia oraz uniknięcia bądź zażegnania istniejącego konfliktu. Mediacja rówieśnicza i szkolna, pokazuje uczniom różnorodne sposoby i metody, ułatwiające wypracowanie konsensusu. Wdrożenie i uczenie dzieci od najmłodszych lat, czym są konflikty i w jaki sposób możemy je rozwiązać, wyklucza przemoc i tym samym buduje bezpieczne relacje. Rówieśnicy mają możliwość, pogłębić swoją wiedzę na temat skutecznej komunikacji oraz zasad działania mediacji i jej zalet. Wrogie zachowania dzieci, kłótnie, poniżanie, wymuszanie pieniędzy, znęcanie złośliwości oraz wyśmiewanie, również poprzez portale społecznościowe, powoduje złość, kłótnie wśród rówieśników i często prowadzi do przemocy. Mediacja w szkole oraz wśród rówieśników, pozwala zrozumieć własne czyny i ponosić za nie odpowiedzialność, a także uwrażliwiać na uczucia innych.

Mediacja uczniowska zachęca młode osoby do bycia mediatorem rówieśniczym, którego celem jest wsparcie, poszukiwanie wspólnych rozwiązań i ułatwienie procesu komunikacji, między zwaśnionymi uczniami i tym samym prowadzi do osiągnięcia porozumienia.