Konflikty utajony

Konflikty utajone w organizacjach

     Konflikty są naturalnym zjawiskiem i stale towarzyszącym elementem również w miejscu pracy. Często motywują   do działania, jednak w przypadku konfliktów ukrytych
 i nierozwiązanych mogą negatywnie wpływać na zachowanie osób pracujących w organizacji. Najbardziej powszechnym konfliktem występującym w firmach, jest konflikt utajony. I choć nie ma znamion konfliktu oddziałuje destrukcyjnie na psychikę człowieka.

Ukryty konflikt może występować zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy.  W przypadku pracodawcy powodem utajenia może być obawa przed przyznaniem się do popełnionego błędu, strach przed utratą klientów oraz niepokój związany ze zniszczeniem pozytywnego wizerunku firmy. W przypadku pracownika konflikt utajony przekłada się na wyczerpanie psychiczne oraz fizyczne  i ma wpływ na zmniejszenie efektywności oraz obniżenie jakości pracy.

Skutki nierozwiązanych konfliktów

     Niepokój, chandra, zmęczenie, irytacja czy złość to symptomy towarzyszące ukrytym konfliktom mogące być powodem agresywnego zachowania oraz prowadzić do długotrwałego i wyniszczającego psychicznie stresu.  

Ukryte konflikty występujące w firmie mają negatywne działanie zdrowotne, społeczne                         oraz ekonomiczne i stanowią poważny problem w organizacjach. Każdy spór, który występuje często i nie jest na bieżąco rozwiązywany, wpływa negatywnie na funkcjonowanie pracowników, na realizowanie wyznaczonych zadań, osiąganie wyników, a także na satysfakcję z wykonywanej pracy. W nierozwiązanych sytuacjach konfliktowych osoby popadają                             w depresję, mają trudności ze spaniem oraz efektywnym funkcjonowaniem. Są zalęknione, zdenerwowane i niespokojne. Życie w ciągłym napięciu prowadzi do częstych dolegliwości, które mogą dawać objawy występujące nawet po rozwiązaniu sytuacji konfliktowej. Czynniki stresowe, które uaktywniają się w sytuacjach konfliktowych, dostarczają sporo przykrych następstw zarówno dla pracownika, jak i dla organizacji. Skutkiem tego może być częsta absencja pracownicza, zwiększona liczba wypadków, obniżenie wydajności pracy, straty materialne oraz rotacja pracowników.

Zawsze jest jakieś wyjście

     Najlepszym sposobem radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych jest profilaktyka, którą należy zacząć od konstruktywnej rozmowy. Dialog pozwoli dostrzec konflikt z innej perspektywy, wykryć przyczynę sporu oraz ułatwi znalezienie rozwiązania satysfakcjonującego wszystkie strony konfliktu. Wszelkie działania uświadamiające skuteczność komunikacji w organizacji, pomogą wyeliminować początkowe konflikty oraz dostrzec potrzeby innych. Praktyki te pomogą w sprawnym funkcjonowaniu firmy oraz wpłyną pozytywnie na poprawę relacji interpersonalnych. Wyjątkowym rodzajem wiedzy                                        i umiejętności człowieka, w celu zniwelowania problemu jest znajomość i umiejętność zastosowania właśnie narzędzi komunikacyjnych, które wyeliminują błędy już na początku pojawiającego się nieporozumienia i przyczynią się do rozwiązywania konfliktów. Ogromny wpływ na  warunki pracy, efektywność i motywację ma również zapewnienie pracownikowi poczucia bezpieczeństwa, które odgrywa znaczącą rolę w sytuacjach konfliktowych.

 Warto pamiętać także o narzędziu jakim jest mediacja. Obiektywne spojrzenie mediatora, który pomoże spojrzeć na problem z innej perspektywy, często staje się furtką do wspólnych rozmów i satysfakcjonującego porozumienia.

Autor: Joanna Pomagruk  

Mediator ds. cywilnych, karnych i nieletnich

Trener ds. zarządzania konfliktem, komunikacji i mediacji