Szkolenia z mediacji

Warsztaty szkoleniowe prowadzone są według autorskiego projektu i znajdują zastosowanie wśród firm i osób, które chcą doskonalić swoją wiedzę w sferze rozwiązywania konfliktów, pogłębiać umiejętności komunikacyjne oraz poznać zasady i zalety mediacji.

Szkolenia z zarządzania i rozwiązywania konfliktów

W trakcie szkoleń uczestnicy poznają narzędzia ułatwiające zarządzanie konfliktem oraz zwiększą zdolności, dzięki którym w sposób satysfakcjonujący obie strony rozwiążą istniejący spór.

Szkolenia z komunikacji i współpracy

W trakcie szkolenia uczestnicy poznają narzędzia wspierające i wzmacniające proces komunikacji oraz nabędą umiejętności pozwalające na zbudowanie prężnie funkcjonującego zespołu.

Szkolenia dla par i osób znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych

W trakcie warsztatu dowiesz się jak postępować w trudnych sytuacjach konfliktowych oraz porozumiewać się w atmosferze szacunku.

joannapomagruk

Joanna Pomagruk

Nazywam się Joanna Pomagruk jestem mediatorem ds. rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, społecznych, pracowniczych oraz karnych i nieletnich, przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu oraz trenerem w zakresie mediacji, rozwiązywania konfliktów i komunikacji. Zawsze koncentruję się na potrzebach i interesach osób uczestniczących w konflikcie. Uważam, że rozmowa jest najlepszą formą łagodzenia konfliktów. Pozwala osiągnąć porozumienie i budować relacje.

Czemu stajemy się stronami konfliktu?

Będąc pod ciągłą presją osiągania sukcesów za wszelką cenę, niekończącą się potrzebą udowadniania, że jest się lepszym od innych, skazani jesteśmy na kryzys relacji międzyludzkich. Tych rodzinnych i tych zawodowych. Rywalizacja, która zaczyna się w wieku dziecięcym, skupienie na sobie etc. uczą nas, że to inni są gorsi i popełniają błędy, nie my. A przynajmniej inni popełniają ich więcej. Taka postawa rodzi całkowite odcięcie od drugiego człowieka. Odcięcie to staje się źródłem późniejszych problemów interpersonalnych i prostą drogą do konfliktu. Nie jest ważne, czy rodzący się konflikt powstaje na płaszczyźnie biznesowej czy rodzinnej. Gdy kochająca się rodzina zaczyna kłócić się o spadek, gdy w biznesie usiłujemy przeforsować wyłącznie swoje racje, gdy emocje sięgają zenitu trudno jest wypracować satysfakcjonujące rozwiązanie. Wtedy pojawia się miejsce na mediacje.

Czemu stajemy się stronami konfliktu
Gdy nie ma klucza do zgody

Gdy nie ma klucza do zgody?

Pomimo, iż często wydaje się nam, że zależy nam na załagodzeniu konfliktu, że zależy nam na drugiej stronie, okazuje się, że jesteśmy bardzo skoncentrowani na sobie. Obraz porozumienia jest rozmyty poprzez roszczenia, emocje i przekonania. Łatwo wtedy o błąd, który kosztować nas może utratę stanowiska, partnera, rodziny, finansów, a nawet zdrowia. Działając impulsywnie i starając się wygrać za wszelką cenę, podejmujemy mało trafne decyzje, które często kończą się wyrokiem sądowym. Wyrokiem dla nas niekorzystnym.

Czy istnieje przepis na porozumienie?

Gdyby całą tę energię spożytkować na poprawę naszych relacji z innymi, przyszłaby satysfakcja i wymierne korzyści z rodzącego się porozumienia. Właśnie z tego powodu mediacja jest mi niezwykle bliska. Dlatego poświęciłam jej zawodowe życie. Obiektywne spojrzenie mediatora, który w atmosferze porozumienia i szacunku pozwala zobaczyć problem z innej perspektywy, staje się furtką do ponownego porozumienia. W rezultacie takie działanie jest tak naprawdę kluczem do zgody.

Czy istnieje przepis na porozumienie

Czym są mediacje? oraz jakie rodzaje mediacji prowadzę

Praktyczne zalety korzystania z mediacji

Mediacje Rodzinne

To taki sposób rozwiązywania konfliktu, w którym skłóceni członkowie rodziny dokonują uzgodnień i wypracowują wzajemne porozumienie w obecności bezstronnej i neutralnej osoby mediatora.

Mediacje Cywilne

Mogą być prowadzone we wszystkich sprawach cywilnych, w których według prawa możliwe jest zawarcie ugody.

Mediacje Gospodarcze

Są pozasądowym postępowaniem z udziałem bezstronnego i neutralnego mediatora, której celem jest doprowadzenie skonfliktowanych stron do ugody.

Mediacje dla nieletnich

W tym rodzaju mediacji, istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego, między sprawcą a osobą, która została skrzywdzona przez nieletniego.

Mediacje karne

W mediacjach karnych istnieje możliwość przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między oskarżonym, a pokrzywdzonym. Wypracowana ugoda, pomiędzy stronami, może mieć wpływ na wymiar kary osoby oskarżonej. Sąd może warunkowo lub całkowicie umorzyć postępowanie.

Kontakt

WordPress › Błąd